Global Citizens Technology

Start – Up Visa

Tại sao chọn Canada?

3 Phút Đọc

Chất lượng cuộc sống tốt nhất

Trong vòng năm năm liên tiếp, Canada xếp hạng số 1 về chất lượng cuộc sống tốt. Những người trả lời khảo sát đã trả lời rằng quốc gia Bắc Mỹ này đứng hàng đầu về ổn định chính trị, đứng thứ 4 vì có hệ thống giáo dục công phát triển tốt được Diễn đàn Kinh tế Thế giới công nhận là tốt nhất thế giới và thứ 2 vì có một thị trường việc làm tốt. Canada được xem là sở hữu hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng miễn phí phát triển tốt nhất. Nó được xếp hạng trong top 10 về tất cả trừ khả năng chi trả, nơi các quốc gia châu Á chiếm ưu thế. Canada có một hệ thống ngân hàng mạnh mẽ và một hệ thống tư pháp bình đẳng cho tất cả mọi người.

Chủ nghĩa đa văn hóa và lòng khoan dung

Canada thực sự là một quốc gia đa văn hóa với đa dạng sắc tộc phong phú. Chủ nghĩa đa văn hóa được áp dụng ở Canada như một chính sách quốc gia.
Canada công nhận hai quốc tịch, hỗ trợ các doanh nghiệp đa văn hóa và đa ngôn ngữ, khuyến khích
đại diện thiểu số trong lực lượng lao động và trong các cơ sở giáo dục, đồng thời hỗ trợ đầy đủ cho những người mới đến
Canada (dịch vụ dịch thuật, tư vấn nhập cư).

Tại sao Startup Visa là lựa chọn kinh doanh tốt nhất của bạn?

Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada (ISED) làm việc với người dân Canada trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế và ở mọi miền đất nước để cải thiện điều kiện đầu tư, nâng cao hiệu suất đổi mới của Canada, tăng tỷ trọng thương mại toàn cầu của Canada và xây dựng một nền kinh tế công bằng, hiệu quả và thị trường cạnh tranh. Hiện tại có hơn 30 chương trình và sáng kiến.
Ngoài ra còn có nhiều khoản trợ cấp kinh doanh khác nhau của chính phủ dành cho các công ty mới thành lập. Từ các khoản tín dụng thuế được hoàn lại để trang trải chi phí nghiên cứu và phát triển của bạn đến các khoản trợ cấp cho phép bạn thuê nhân tài mới, chính phủ Canada có nhiều chương trình liên bang và trợ cấp cấp tỉnh được thiết kế để thúc đẩy đổi mới.

Cuối cùng, một trong những yếu tố quan trọng nhất là bạn ở gần Mỹ, thị trường công nghệ lớn nhất thế giới. Mở rộng sang Mỹ sẽ dễ dàng hơn nhiều khi bạn đã và đang hoạt động ở Canada.

viVietnamese