Global Citizens Technology

Start – Up Visa

Lộ trình của chúng tôi

4 phút đọc

Thị thực Khởi nghiệp Liên Bang

  • Bước 1:  Ký thỏa thuận Nhóm kinh doanh của chúng tôi sẽ xem xét ý tưởng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh hiện tại của bạn để đánh giá cơ hội bạn được một tổ chức ở Canada mời và nhóm pháp lý của chúng tôi, mặt khác, sẽ xem xét trường hợp của bạn để trình bày nó theo các tiêu chuẩn cao nhất của cơ quan chính phủ.
  • Bước 2:  Tư vấn và hướng dẫn về kế hoạch kinh doanh của bạn Ở giai đoạn này, mục tiêu của chúng tôi là cùng nhau xem xét kế hoạch kinh doanh của bạn và điều chỉnh nó cho phù hợp với thị trường Canada theo yêu cầu của các bên liên quan khác nhau trong chương trình startup visa. (Điều quan trọng cần lưu ý là việc lập/làm lại kế hoạch kinh doanh có thể được coi là một dịch vụ tư vấn, một phần số tiền này có thể được hỗ trợ bởi công ty của bạn dưới dạng chi phí.)
  • Bước 3: Lựa chọn cơ sở ươm tạo doanh nghiệp tại Canada và nộp đơn đăng ký của bạn. Chúng tôi làm việc với các cơ sở ươm tạo trên khắp Canada. Theo tiêu chí của bạn, chúng tôi sẽ cùng bạn xác định vườn ươm phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu của bạn và sau đó gửi đơn đăng ký phù hợp với yêu cầu của từng người trong số họ.
  • Bước 4:  Cấp thư hỗ trợ và nộp giấy phép lao động và đơn xin thường trú. Vườn ươm được chọn sẽ đánh giá dự án kinh doanh của bạn và có thể cấp thư hỗ trợ. Khi nhận được, nhóm pháp lý của chúng tôi sẽ hoàn thành giấy phép lao động và đơn xin thường trú của bạn cũng như sẽ đóng vai trò là đại diện pháp lý của bạn để giám sát từng bước của quy trình nhập cư.
  • Bước 5:  Cấp Giấy phép Lao động Tình trạng tạm thời này cho phép bạn đến Canada và bắt đầu thực hiện dự án kinh doanh của mình với vườn ươm doanh nghiệp.
  • Bước 6:  Cấp Tư cách Thường Trú Nhân của bạnTình trạng thường trú nhân này được gia hạn 5 năm một lần và cho phép bạn đăng ký quốc tịch Canada sau 3 năm cư trú tại Canada.
viVietnamese